Sledujte nás

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Vaše údaje zpracováváme podle těchto zásad o ochraně osobních údajů.

Kde sídlíme

Venture Club se schází v prostorách Insignia business centre, nebo ve větším počtu na stejné adrese v sále kina Ponrepo. Klubové setkání se konají pravidelně, obvykle každých 14 dnů.

Venture Club
Konviktská 291/24,
110 00 Praha 1

Vstup do vnitrobloku je možný z ulice Bartolomějská i Konviktská.

Spolek Venture Club z.s., klub investorů a zájemců o investice, vznikl v září 2016.

Ve spolkovém rejstříku je zapsán pod IČO 05461201, spisová značka L66843 vedená u Městského soudu v Praze.

Účet má u FIO banky: 2901082903 / 2010.

Venture Club Invest s.r.o., servisní organizace klubu založená za účelem správy prostředků a alternativních neveřejných investičních fondů, vznikla v říjnu 2017 v souladu s par.15, ZISIF. V listopadu 2017 byla registrovaná u ČNB.

V obchodním rejstříku je zapsána pod IČO 06503829, spisová značka C283286, oddíl C, vedeného u Městského soudu v Praze.

Investiční účet má u FIO banky: 2401318748 / 2010.

Provozní účet má u KB: 115-5365850297 / 0100.