Sledujte nás

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Spolek Venture Club z.s., IČ: 054 61 201, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 66843 (dále také jako „Správce“) tímto informuje subjekty údajů – uživatele webu www.ventureclub.cz o zpracování osobních údajů za podmínek níže uvedených.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Správce zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa;
  • anonymizované údaje o prohlížení webových stránek

Správce zpracovává níže uvedené osobní údaje členů za účelem:

1.) Zpracování kontaktního formuláře
Vámi poskytnuté osobní údaje budou využity výhradně k zodpovězení Vašeho dotazu a budou zpracovávány za tímto účelem jen po nezbytně nutnou dobu. V případě zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů k jakémukoli jinému účelu budete požádán/a o souhlas s takovýmto zpracováním.

2.) Přihlášení na akce
Pokud nejste registrovaní jako členové, máte dle našich podmínek nárok na účast na jedné akci Venture Clubu zdarma. Vámi poskytnuté osobní údaje potřebné pro registraci na akci budou využity ke zpracování Vaší přihlášky po nezbytně nutnou dobu. V případě zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů k jakémukoli jinému účelu budete požádán/a o souhlas s takovýmto zpracováním.

3.) Přihlášení k odběru newslettru
Vložením své e-mailové adresy vyslovujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru a jakýchkoli dalších marketingových sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím odkazu v patičce newslettru „přestat odebírat informace o klubu“.

4.) Chod webových stránek – Cookies
Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu a anonymizované údaje o Vašem chování na webu (např. jak dlouho se na stránce zdržíte, odkud na web přicházíte atd.).

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek je potřebné pro zabezpečení správné funkčnosti webu a Vašeho uživatelského komfortu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, tj. tehdy, když používání cookies na svém počítači zakážete. V takovém případě bude funkčnost webu a uživatelská přívětivost webu oslabená.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně povahy zpracování Vašich osobních údajů, nebo budete chtít uplatnit svá zákonná práva z titulu ochrany Vašich osobních údajů (zejména právo na opravu, omezení nebo námitku proti zpracování osobních údajů), prosím, kontaktujte MUDr. Petra Šedivého, předsedu spolku, a to prostřednictvím e-mailu: petr.sedivy@ventureclub.cz.

[gtag event="single_post_view"]