Sledujte nás

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Komu je Aplikace určena?

Aplikace Venture Club (dále jen „Aplikace“) je určena výlučně pro členy Venture Club z.s., IČO: 054 61 201, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 66843, kteří mají uzavřenou rámcovou investiční smlouvu se společností Venture Club Invest s.r.o., IČO: 065 03 829, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283286.

Kým byla Aplikace vytvořena?

Aplikace byla vytvořena společností Venture Club Invest s.r.o., IČO: 065 03 829, se sídlem Konviktská 291/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 283286 (která je vlastníkem kódu Aplikace), a to ve spolupráci s třetí osobou zajišťující vývoj Aplikace, a to
společností MeguMethod s.r.o., IČO: 035 21 117, se sídlem Veletržní 820/73, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsanou v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 232752.

Jaké osobní a citlivé údaje uživatelů Aplikace zpracovává?

Používáme informace, které shromažďujeme nebo přijímáme:

 • Pro usnadnění vytvoření účtu a procesu přihlašování.
 • Pro odesílání marketingových a propagačních komunikací.
 • Pro odesílání administrativních informací.
 • Pro splnění a správu vašich objednávek.
 • Pro publikování svědectví.
  Evidujeme:
 • titul,
 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • email,
 • telefon,
 • adresu,
 • číslo účtu a
 • sken osobního dokladu.

Jsou osobní údaje uživatelů Aplikace sdíleny s třetími osobami?

Osobní údaje uživatelé nejsou poskytovány žádné třetí osobě (s výjimkou třetích osob, kterým by měly být tyto osobní údaje poskytnuty na základě příslušných právních předpisů, případně na základě rozhodnutí soudu či 1 pokynu orgánu veřejné moci učiněného v souladu s příslušnými právními předpisy).

Jakým způsobem jsou zabezpečeny osobní údaje uživatelů a nakládání s nimi?

Data jsou během jejich přenosu šifrována, tedy jsou přenášena přes zabezpečené připojení. Uložena jsou v SQL databázi, přístup do databáze je zabezpečena heslem. Databáze je na serveru, ke kterému je přistupováno prostřednictvím zabezpečeného účtu nebo API zabezpečeného tokenem. Pro ochranu vašich osobních údajů jsme zavedli odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Přesto, navzdory našim opatřením a snahám o zabezpečení vašich informací, není možné zaručit 100% bezpečnost přenosu dat přes internet nebo technologie ukládání dat.

Jaké máme zásady pro uchovávání a mazání dat?

Vzhledem k tomu, že Aplikace neuchovává žádná data, která by bylo následně třeba likvidovat (neboť Aplikace funguje na systému read-only a zobrazuje pouze data uvedená v elektronickém informačním systému Invest provozovaném společností Venture Club Invest s.r.o.), nebyly přijaty žádné zvláštní zásady pro uchovávání a mazání dat. Na druhou stranu uživatelé mohou v případě jakýchkoli pochybností o chodu Aplikace tuto Aplikaci kdykoli zcela odinstalovat Aplikaci.

***

Pokud s těmito Zásadami ochrany soukromí Aplikace Venture Club nesouhlasíte, prosíme, abyste Aplikaci neinstalovali, případně ji odinstalovali, pokud ji již máte nainstalovanou ve svém mobilním telefonu či jiném zařízení.

© Venture Club Invest s.r.o., 2023

[gtag event="single_post_view"]