Sledujte nás

Danění příjmů z Venture Clubu za rok 2020

Blíží se datum podání daňového přiznání a tak některé možná napadlo, jak je to s příjmy či převody, které přicházejí z Venture Clubu? Zjednodušeně řečeno, Venture Club a Venture Club Invest před odesláním obvykle žádnou daň nesráží a veškeré daně z příjmu musí zařídit příjemce. Jedinou výjimkou je odvedená záloha u zaměstnanců, v běžném režimu pracovní smlouvy. (Týká se dvou tří lidí a potvrzení zaměstnavatele již obdrželi.)

V loňském roce jsme u některých členů vypláceli a přijímali uvedené druhy plateb s následujícím režimem:

Motivační systém, jednorázová mimořádná odměna, nepravidelný příjem, daň odvádí příjemce a položku uvede do příloh daňového přiznání. (Netýká se těch, kteří fakturují – ti s příjmem naloží v rámci své podnikatelské činnosti jako s jinými příjmy.)

Výnos z projektu Klíčanka CD, je vlastně výnosem z půjčky, částku nad rámec vložených prostředků včetně poplatku, uvede příjemce obdobně, jako příjem z Motivačního systému. 

Platba z projektu DYNAM – realizovali jsme ztrátu, příjem nenastal. 

Vyplacené úroky z klubové půjčky – příjem je třeba uvádět do daňového přiznání, nebyla srážena daň z příjmu.

Platby z projektu Thomas LLoyd, Direct Beteiligung, DB04: jde o zálohové platby ve formě vrácení vkladu a protože zatím se vrátilo méně, než jsme vkládali, ani Venture Clubu Invest a ani příjemce platbu nedaní. Dvojjazyčné potvrzení předpokládáme ještě dostaneme, obdobně jako minulé roky. 

Členské příspěvky: pro pořádek, do nákladů uplatnit nejde, a do daňových nákladů ani, pokud máte fakturu na právnickou osobu, či podnikající fyzickou osobu. Jde o nedaňový náklad.

Investice vedené u Venture Club Investu či v dceřiných společnostech klubu – jsou evidovány v nominální nákupní  hodnotě, k zhodnocení nedošlo, není třeba uvádět.

Samozřejmě, rozhodující je vlastní odpovědnost daňového subjektu, právnické či fyzické osoby. V případě potřeby konzultujte prosím svého daňového poradce. Těšíme se, že v dalších letech budeme míti hodně co uvádět do svého daňového přiznání. Platit daně je normální – a odpovídá úspěšnosti každého podnikání. 

MUDr. Petr Šedivý, Venture Club z.s. a Venture Club Invest s.r.o.
V Praze, dne 14.3.2021

[gtag event="single_post_view"]