Sledujte nás

Diskuze s prof. Jiřím Drahošem nejen o důležitých projektech pro Česko

7. února jsme na networkingovém setkání Venture Clubu a Business Clubu Vyšehrad přivítali ctěného hosta – profesora a senátora Jiřího DrahošeNení překvapením, že večer proběhl ve velmi přátelské atmosféře; pan profesor se projevil jako charismatický vypravěč, fundovaný odborník a zásadový politik.

Věda jako životní poslání

Pan profesor nejprve dostal prostor pro vyprávění o svém životě, zejména o své vědecké kariéře. Nadšení, s nímž pan profesor líčil zajímavosti ze svého vědeckého oboru, se přeneslo i na posluchače. Jeho zaujetí pro matematicko-fyzikální obor bylo zřejmé už od počátku studia na střední škole v rodném Jablunkově, ve své vášni pak pokračoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Když v roce 1976 obhájil svou disertační práci, přešel na pozici vědeckého pracovníka ČSAV do oddělení chemických reaktorů, kde působil do roku 1989 jako řadový výzkumný pracovník, protože opakovaně odmítl nabídku ke vstupu do KSČ. Svoje vyprávění pan profesor zpestřoval ukázkami řešených problémů, například fraktální geometrie či tzv. “Coastline paradox”. Tajemstvím ovšem zůstane, kolik z nás posluchačů se podařilo toto téma pochopit…

Politické a společenské působení

Pan profesor se dále věnoval vyprávění o své kariéře po roce 1989, zejména o působení ve funkci předsedy Akademie věd ČR a o svých dalších politických aktivitách. Ty vyvrcholily jeho kandidaturou na prezidenta ČR a zvolením senátorem Parlamentu ČR.

Stejně poutavě nás seznámil i s aktivitami jím založeného spolku Společně pro Česko, který se věnuje řešení různorodých problémů v naší společnosti, například otázkám vzdělávání a “fake news”. Právě lživé informace hrály svou roli v prezidentské kampani, jíž se pan prof. Drahoš zúčastnil.

Mimořádně zajímavé byly části, věnované současné činnosti pana profesora v Senátu Parlamentu ČR. Jeho znalost českého politického prostředí a nezastupitelné role Senátu jako pojistky proti zneužití politického systému bezskrupulózními jedinci nebo stranami byla pro mnohé účastníky diskuze objevná.

Příležitost neformálně diskutovat

Druhá polovina večera byla zasvěcena neformálnímu networkingu. V této části jsme měli možnost seznámit se a volně pokračovat v rozhovorech mezi sebou i s panem profesorem o všech zmíněných tématech.

Panu profesorovi Drahošovi tímto děkujeme, že s námi přišel diskutovat a zůstal s námi i v druhé části večera. Přejeme mu hodně úspěchů v pracovním i osobním životě.
Další fotografie si můžete prohlédnout v galerii.

A kdy a kde se uskuteční příští diskuze?

Členové a přátelé klubu jsou zváni na další diskuze a setkání. Sledujte kalendáři akcí.

[gtag event="single_post_view"]