Sledujte nás

GOODNEWS Thomas LLoyd 3-19

Zaujala nás zpráva společnosti Thomas LLoyd, kde mnozí z nás mají svou investici. Přejímáme ji proto skoro v celém znění a věříme, že si s potěšením o zajímavém projektu a jeho dopadech přečtete, stejně jako jsme si přečetli my. P.Š.

Goodnews 3/2019, ze dne 10. dubna 2019
Vážené dámy a pánové,
v uplynulých letech jste možná i Vy svou investicí přispěli také k tomu, že ThomasLloyd mohl získat pověst průkopníka v oblasti společensky odpovědného investování. Základem pro to jsou a byly četné projekty v oblasti udržitelné infrastruktury, které jsou dodnes často považovány za referenční v příslušných regionech a sektorech. Doposud neexistovala žádná komplexní inventarizace, pečlivá dokumentace a podrobná validace různých společenských a environmentálních dopadů v investičních místech působení našich projektů, tj. posouzení skutečně dosažených sociálních a environmentálních výsledků naši trojice výnosů. Toto nyní existuje – „Zpráva o dopadech 2018“, která je vědecky podložena, ale také působivě ilustrovaná a jasně napsaná, přináší doposud působivé výsledky našich projektů. 

Zpráva o společensky odpovědném investování „ThomasLloyd Impact Report 2018“, kterou Vám dnes předkládáme, je tedy společenským a ekologickým protějškem k auditované výkonové bilanci, která se věnuje výhradně ekonomické návratnosti našich investičních řešení. Mimochodem, naši specialisté pro oblast výzkumu v současné době podrobují indické portfolio rozsáhlé inventarizaci.
Zde ke stažení

ThomasLloyd garantuje na svých stavbách a projektech spravedlivé pracovní podmínky, které podléhají nejvyšším mezinárodním standardům. Mimoto jsou pro nás předmětem mimořádného zájmu i životní podmínky všech, kteří pro nás pracují. ThomasLloyd tak společně s „Lacson-Bariw Village“ vytvořil moderní a cenově dostupné bydlení pro přibližně 50 rodin v bezprostřední blízkosti nemovitosti North Negros BioPower, které bylo před několika dny slavnostně předáno do užívání.
 
Na našich webových stránkách se dozvíte vše slovem i obrazem o našem nejnovějším projektu, v kterém ThomasLloyd zaujímá průkopnickou roli společensky odpovědného investora v celé Asii a způsobuje senzaci v celém regionu Negros.
Zde se dozvědět více

Dále Vám vřele doporučujeme, abyste si přečetli nově zveřejněnou „Zprávu o Filipínách“. S množstvím zajímavých faktů z různých tematických oblastí vytváří informační zázemí pro společenskou nutnost našich projektů. Současně činí dosažitelnou fascinaci země jihovýchodní Asie, a tak zprostředkovává výjimečný potenciál Filipín pro investory.
Zde ke stažení

Nové publikace ThomasLloyd autentickým způsobem mohou přiblížit investiční působení na Filipínách a rozmanité aspekty výnosů v rámci investičních řešení ThomasLloyd.
Přejeme Vám příjemné čtení!
ThomasLloyd

[gtag event="single_post_view"]