Sledujte nás

Jaký byl rok 2020 a bude rok 2021?

Hezký nový rok!

A je to tady,… pokračujeme v šestém kalendářním roce v činnosti klubu. Rok 2020 přinesl mnohé neočekávané – nejen v podnikání. O Covidu 19 asi slyšel každý. Přesto, je potřeba se adaptovat a pokračovat. Proto pokračujeme i my. V zdravém těle zdravý duch, imunitní systém nám lidem naštěstí povětšinou funguje výborně. Tak věřím, že třeba i díky činnosti Venture Clubu se nám všem funguje lépe i dnes – a bude i v budoucnu. Společně stavíme dobré základy pro budoucí zajištění nás všech.  
Je nás aktuálně 181 investorů, loni jsme přidali skoro 80 mil Kč investovaných do pěti projektů. Celkem už atakujeme hranici odinvestovaných prostředků ve výši 335 milionů Kč. Nepočítaje vrácené prostředky z ukončených projektů. Mimochodem, DYNAM, kde jsme se raději v jeden okamžik stáhli se ztrátou -10%, dosáhl nakonec od založení nárůst hodnoty k 31.12.2020 +25%. Druhý ukončený projekt byla Klíčanka – výstavba bytů „na okraji Prahy“ – v Klíčanech, Praha Východ. Ta dosáhla pro investory podle druhu zapojení výnos od 24% do 100% vložených prostředků na 2-3 letou investici. Rok přinesl turbulence díky Covid19,  prakticky jen on-line akce, nepočítaje letní koncert Bennewitzova kvarteta, setkání o prázdninách a několik pracovních schůzek. Pozitivní dopad je, že existují nové nahrávky i ze Dnů D, natočil se Vánoční koncert v podstatě TV kvalitě (najdete ho na YUOTUBE kanále klubu). Velká očekávání vzbuzovalo podzimní otevření továrny MES na výrobu baterií He3da. Dobrá propagace baterií byla pak účast na posledním DAKARu. Jelo tam doprovodné vozidlo Tatra a testovali se elektrické systémy. Když už jsme u He3dy, stále se vyrábí méně, než se plánovalo, nicméně, v Q1 je předpoklad, že se vše změní. Továrna bere objednávky na pilotní instalace a spěje – konečně po mnoha odkladech – k běžící sériové výrobě.  Posuny považujeme za průvodní jev nabíhající high-tech průmyslové výrobě a je třeba brát v úvahu, že vše se děje za třetinu původně plánovaného rozpočtu při lepší kvalitě i vlastnostech produktů. Nicméně, už se opravdu těšíme na posun, který letos má nastat.

Celý rok 2020, včetně čísel a hlavních projektů, si můžete připomenout v prezentaci z akce Výboru 12.1.2021. Řešili jsme i rozpočet a další plány. Zmiňujeme i pokračování ve financování LaFluence, který roste pátý měsíc v řadě o desítky procent a obdobně investici Greenbuddies Charging, což je náš nový černý kůň, věříme.

V letošním roce nás čeká nelehký úkol – dovést do dalšího kola investici PetExpert a Behavee. Pojištění psů a koček v mezičase nabralo už 10,5 tisíc klientů, je na Slovensku a má jít do Belgie. Robotická marketingová agentura nad vlastními daty nám už také dělá radost. Za posledního půl roku se zvedla fakturace z nuly na 500 tisíc Kč měsíčně a dál roste. Financujeme projekt dočasně půjčkou a uvažujeme o překlenovacím vstupu nového investora, před vstupem na globální trh. Dál budeme navyšovat svoji účast v LaFluence, On-line servis pro influencery a značky produktů excelentně jede. Chystáme další kolo pro Charging – úspěšně se etablující v Rakousku, před vstupem do Německa. Mimo to, stále jde vstoupit do „baterek“, přes CFDF fond – eurovou investicí. Stále uvažujeme zda přeci jen otevřít gastro OCEANS. Covid jednou skončí a segment kvalitního zdravého rychloobrátkového občerstvení je správný. Ale abych nemluvil jen o projektech, které znáte. Chystáme 1-2 nové, které představíme na Dnech D. Sledujte Kalendář.

K tomu všemu, čeká nás více zajímavých večerů z oblasti vzdělávání – například Marketing pro startupy, nebo povídání o sousedech, Německo či Slovensko. Určitě opět pozveme nějakou zajímavou osobnost. Podpoříme i kulturu, setkáme se na snídaních. Věříme, že nejen on-line, ale s blížícím se létem, i osobně?
Venture Club i nadále chce být partnerem pro sice rizikový, ale nesmírně výnosný segment investování. Princip, kdy v klubu známých lidí společně sdružíme prostředky, vybereme a vedeme projekty, u kterých jsme blízko s přímou participací na výsledku, dává velký smysl. Ano, není to pro každého a někdy to trvá, ale výsledek stojí za to. Stojíme u zrodu firem, které jednoho dne změní svět a jsme rádi, že jste u toho s námi!

Hezký nový rok a pevné zdraví Vám přeje
MUDr. Petr Šedivý, předseda výboru Venture Clubu a jednatel Venture Club Investu  

[gtag event="single_post_view"]