Sledujte nás

… a to je teprve začátek

Máme radost. Investice do baterií He3da zhodnotila pro další investory v nákupu o 18%, což odpovídá ceně akcie 130 tisíc Kč, z původní ceny 110.200 Kč. Novou cenu pro prodej investorům přes CFDF schválila valná hromada společnosti MES a rozeběhlo se další kolo financování projektu.

Valuaci MESu prováděla společnost TPA Advisory, což je společnost s evropskou působností. V rámci procesu valuace zkoumalo TPA veškeré aspekty našeho projektu. Prověřili místím šetřením v Horní Suché stav zavádění výroby, vč. zhodnocení přiměřenosti investovaných prostředků do těchto výrobních zařízení. Dále došlo k prověření a zhodnocení zásadních smluv a vztahů v rámci projektu, posouzení vlivu stanov na hodnotu jednotlivých druhů akcií a také dopadu byznys plánu na hodnotu celého projektu. Dalšími studovanými dokumenty byly samozřejmě i účetní závěrky a další podklady. Z celého tohoto procesu, který nakonec trval téměř půl roku, vyšel závěr, který potvrzuje námi předpokládanou hodnotu investorských akcí. Hodnota investorských akcií k 31. 3. 2021 byla stanovena ve výši 5.106 EUR na investorskou akcii, což při aktuálním kurzu činní částku cca 130.000 Kč. Vzhledem k nominální hodnotě, za kterou jsme v rámci správy majetku tyto akcie pořizovali, tedy 110.200 Kč, se jedná o zvýšení jejich hodnoty o cca 18%. Uvážíme-li, že jsme na úplném začátku jeho hlavního rozvoje, je prostor pro další nárůst hodnoty akcií obrovský. (VC: Částečně převzato. Další informace najdou členové u projektu, kde je publikován celý newsletter Battery Unite).

Továrna nabíhá hromadnou výrobu, od které nás již mnoho nedělí. Přijímají se první objednávky a vznikají další referenční instalace. Protože proces valuace běží opakovaně, očekáváme ještě letos další vzestup ceny. Přeci jen, postavená továrna má jinou cenu, než produkující továrna a ta má jinou cenu, než továrna s ukončeným rokem výroby a EBITDOU. Příští rok tak investoři mohou očekávat další nárůst hodnoty, opět o desítky procent. Uvidíme, jak rychle se povede škálovat výrobu, nicméně vyhlídka dividendy desítky procent ročně a hodnota akcie na několikanásobku nákupní hodnoty, to celé do 2-3 let, je velmi nadějná a příjemná představa, od které nás již mnoho nedělí.

Doporučení k investici je tak ji držet, případně dokoupit další aktivum. CFDF je otevřeno pro kvalifikované investory, klubový fond pro členy klubu se blíží vyprodání. Začala cesta nahoru.  

[gtag event="single_post_view"]