Sledujte nás

Novinky roku 2020

Vážení přátelé, členové klubu i zájemci o investování.

Jak asi víte, Venture club úspěšně funguje čtvrtým rokem. Narostli jsme na 195 členů a celkem společně investovali různou formou ve více projektech přes 270 mil Kč. Pod klubem dnes funguje sedm společností, provozujeme neveřejnou klubovou investiční platformu a to celé na bázi dobrovolné práce vedení klubu či členů a za občasné podpory externistů.

Máme zainvestované například všeobecné zdravotní pojištění psů a koček PetExpert (v prosinci narostl počet pojištěných zvířat o 28% a blížíme se nyní k 5 tisícům pojistek, vstupujeme na Slovensko a do jedné další evropské země), postavili jsme více než 100 bytů v projektu Byty Klíčanka (a projekt nyní úspěšně končí a očekáváme výplaty v březnu), povedlo se výrazně podpořit vznik výroby baterií He3da v firmě MES (která zahájila sériovou výrobu a očekáváme oficiální spuštění výroby ve velkém koncem března – a pěknou dividendu již v roce 2021), máme investováno ve firmě Behavee a dalších.

Rostoucí požadavky a rozsah agendy si žádají změny, a tak jsme na Výboru klubu dne 4.2.2020 schválili více novinek pro rok 2020. Rád bych Vás ujistil, že jsme vedeni snahou profesionalizovat vše, co děláme.

Chceme zvýšit bezpečnost, kvalitu, zachovat rozsah programu klubu a napříště mít lepší podporu pro projekty, které hledáme, vybíráme, investujeme a doprovázíme a o kterých mi všichni investoři potřebujeme dostávat pravidelně kvalitní informace. Současně, pohybujeme se v legislativním prostředí a využíváme registrace u ČNB podle par. 15 ZISIF, což je správa prostředků srovnatelná s obhospodařováním, jako neveřejná služba a nabídka, podléhající pouze ohlášení (nepodléháme dozoru ČNB). Aktuální výklad neveřejnosti mimo jiné znamená, že můžeme v rámci klubu interně investici nabídnout pouze 20ti členům, pokud nesplní podmínku kvalifikovaného investora – původní číslo bývalo až 149 drobných investorů. Stále platí, že kvalifikovaní investoři se do počtu sledovaných nabídek nepočítají. Současně limit celkově teoreticky spravovaných prostředků je stále pro naše aktivity dostatečně vysoko – 500 mil eur. V roce 2020 chceme otevřít nové kanceláře, posílit team, zavést další služby, vylepšit investiční platformu. Vše uvedené nicméně potřebuje zdroje, lidské a finanční.

Z výše uvedených důvodů jsme přistoupili k následujícím změnám:

Od 1.3.2020 zvyšujeme členské příspěvky a to takto: základní členství nově stojí 2.000 Kč ročně. Řádné členství stojí 20.000 Kč ročně. Nové ceny platí až pro další prodlužování členství při výročí vzniku členství. Pro nové registrace nicméně platí ihned od 1.3.2020. Jednorázové vstupy na Dny D pro základní členy jsou i nadále za 1.000 Kč, podobně pro všechny členy vstupy na snídaně jsou 200 Kč. Jednotlivé akce budou mít vstup určený přiměřeně k nákladům akce, ale obvykle se počítá, že řádní členové si mohou vzít s sebou hosta zdarma, vždy. Naproti tomu základní členství opravňuje k vstupu jedné osoby a to ještě na „dražší akce“ s poplatkem.

Současně s okamžitou platností je omezený počet drobných investorů, základních členů, kterým může být nabídnuta investice, a to na prvních 20 přistupujících do investiční platformy – bez ohledu na to, kolik investorů nakonec investuje. Naproti tomu řádní členové mohou investovat bez omezení, jak přímo do zakládaných společností, tak přes klubový fond.

V únoru je možnost upgrade členství pro základní členy, za cenu 9 tisíc Kč a platnost na dalších 12 měsíců, pakliže splní podmínku kvalifikovanosti investora a bude-li změna členství schválena výborem. Máte-li zájem, stačí v klubovém webu, po přihlášení, najít Můj účet, Správa členství, požádat přes odkaz o změnu členství. Doporučujeme, pokud to s investováním myslíte vážně, řádné členství je dobrá volba – upgrade na rok je nyní za výhodnou cenu! Samozřejmě, je to jen možnost, pro účast na akcích a občasné užití investiční platformy stačí i základní členství. Pro bližší informace kontaktujte členy výboru klubu nebo mne.

Máme zájem rozšířit členskou základnu a i nadále nabízet kvalitní činnost pro všechny naše členy. Do budoucna věříme, že najdeme způsob, jak více podpořit jak drobné investory, tak investory kvalifikované. To vše při zachování pestré činnosti, jak na poli společenských a vzdělávacích aktivit, tak v průzkumu investičních příležitostí.

Na brzkou viděnou na některé z našich akcí. Mimochodem, víte že v investiční platformě otevřeme 6.2. v 20:00 hodin novou investici v hodinářství, 14.2. se potkáme na snídani v Jaltě a 18.2. na dnu D, kde otevřeme další investici

Děkujeme Vám za pochopení, spolupráci a těšíme se na další setkání. Investicím a investování zdar!
MUDr. Petr Šedivý

Předseda výboru Venture Clubu a jednatel Venture Club Investu

[gtag event="single_post_view"]