Sledujte nás

Tržní komentář Thomas Lloyd

T R Ž N Í K O M E N T Á Ř
Společnost Allianz bude investovat 500 mil. USD do portfoliového programu nazvaného Managed Co-Lending Portfolio Program společnosti IFC, který financuje rovněž portfolio společnosti ThomasLloyd zaměřené na zpracování biomasy.

Curych, 14. října 2016.
Vážení obchodní partneři, dne 19. srpna 2016 jsme Vás informovali o tom, že společnost ThomasLloyd CTI Asia Holdings Pte Ltd, 100% dceřiná společnost společnosti ThomasLloyd SICAV-SIF-Cleantech Infrastructure Fund, a Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation, IFC), člen skupiny Světové banky, podepsaly s podporou kanadské vlády, Fondu na podporu čistých technologií (Clean Technology Fund, CTF) a firem Bronzeoak Philippines Inc a WBE (Hong Kong) International Green Energy Limited definitivní smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 161 milionů USD za účelem financování elektráren spalujících biomasu s výkonem 70 MW na filipínském ostrově Negros.

Bližší informace v oficiálním tiskovém prohlášení společnosti Allianz (en)

[gtag event="single_post_view"]