Sledujte nás

Členská schůze Venture Clubu a prezentace projektů

Tak jako každý rok, i letos proběhne členská schůze. Těšit se můžete na zprávu o činnosti klubu za uplynulý 5. rok činnosti a podíváme se, jaké novinky nás čekají. Vstup je pro členy klubu, po přihlášení. Účast možná osobně nebo on-line.

V Praze dne 28.7.2021

POZOR: mimo první část – oficiální náplň členské schůze, projdeme v druhé části aktuální otevřené projekty a možnosti a způsob zapojení se do nich. Doporučuji, stavte se osobně, přesto, že se bude prezentace streamovat.

Místo konání: Park Atrium. Registrace, prezence: 17:45, zahájení 18 hodin. Pokud schůze nebude usnášeníschopná, proběhne náhradní členská schůze 18:15 při jakémkoliv počtu účastníků.

Program:

  1. Výbor seznámí členy s HV roku 2020 – členská schůze bere stav na vědomí, neschvaluje ho. Projdeme akce roku 21/22, které nás čekají. A mimo program schůze, řekneme si novinky k zápisu kmenových listů – pro financování klubových projektů.
  2. Podíváme se na stav stávajících projektů klubu. Bude prostor pro dotazy.
  3. Doplníme novinky k nabíranému projektu nebo projektům.

Oficiální pozvánka.

Těšíme se na setkání.

MUDr. Petr Šedivý, předseda výboru Venture clubu z.s.

Poznámka: pokud se hlasuje, tak hlasují řádní členové přítomni osobně – ostatní nikoliv, v souladu se stanovami.

Park Atrium u spol. 2N, Pod Vinicí 2028/20, Praha 12

nahrávám mapu....

Rezervace

Máte u nás účet? Přihlaste se nebo pro více výhod zaregistrujte.

Rezervace jsou uzavřeny.

Vaše údaje zpracováváme podle zásad o ochraně osobních údajů.