Sledujte nás

Dětství

Na březnový večer jsme pozvali paní Prof. PhDr. Milenu Lenderovou CSc. Původní zámysl byl návaznost na „MDŽ“, věnuje se totiž feminismu, ženské problematice – … nicméně, po rozhovorech jsme dospěli k názoru, že možná ještě obecnější a dotýkající se všech je téma Dětství (mimochodem, v závěru loňského roku ji vyšla knížka Velké dějiny zemí Koruny české: Dětství). To co umíme, myslíme si, jak se chováme jsou  zdá se podle posledních výzkumů spíše naučené než zděděné věci. Vzorce chování si přebíráme z okolí, které nás formuje a ovlivňuje… čeká nás zajímavá debata, věříme.

Paní Dr. Lenderová je historička a psycholožka. Kdysi o sobě řekla, že je feministka. Věnuje se hlavně dějinám 19. století, gender history, dějinám každodennosti a česko-francouzským kulturním vztahům. V roce 2001 byla jmenována profesorkou v oboru české dějiny. Od roku 2007 působí jako profesorka na Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Anotace ke knížce Lenderová a kolektiv autorů Velké dějiny zemí Koruny české: Dětství:

Od početí a porodu přes výchovu a vzdělávaní a získávaní prvních pracovních zkušenosti až po práh dospělosti v prostředí města, vesnice i šlechtických rodů, v rodině, ve škole či sirotčinci, za války i v míru. První velkorysé shrnutí ukazuje, jak se do tématu dětství promítají nejen poznatky o vývoji školství či práva, o dobové stravě, o bydleni, odívaní či řemeslném zpracovaní hraček, ale také psychologické výzkumy traumat nebo badání o vzniku a vývoji pediatrie jako samostatného lékařského oboru. Dětství má však i svůj „velký dějinný příběh“. Ať už se jedna o dětské sňatky ve středověkých panovnických domech, osvícenské reformy a postupné prosazení právní ochrany dítěte, o oslavu dětství jako naděje lidstva v rané fázi komunistického režimu, nebo naopak obavu z podvratného potenciálu mládí za normalizace, dítě je vždy také téma politické. A ačkoli jde v mnoha těchto případech spíše o jeho zneužití, díky civilizačním posunům od středověku dodnes v dětství přece jen přibývá radostných chvil. Milena Lenderová a kolektiv Autorsky tým historiků z badatelských a akademických pracovišť v Pardubicích, Praze a Opavě pracoval pod vedením Mileny Lenderové ve složeni Martina Halířová, Martin Franc, Jiří Knapík, Eduard Maur, Martin Nodl a Karel Rýdl.

Přihlášení níže, jako obvykle. Akce bude v Konviktu,  pro osobní i on-line účast

Těší se Petr Šedivý a Radim Horák

palác Konvikt, Bartolomějská 11, Praha 1

nahrávám mapu....

Rezervace

Máte u nás účet? Přihlaste se nebo pro více výhod zaregistrujte.

Rezervace jsou uzavřeny.

Vaše údaje zpracováváme podle zásad o ochraně osobních údajů.