Sledujte nás

Zajímavý projekt, stavíme byty

Členové klubu organizují a financují podstatnou část velmi zajímavého projektu – development 100 bytů, severně od Prahy 9. V obci, 10 minut od stanice metra autobusem,  vznikne na ploše 14,5 tisíc metrů přes 100 bytů, s celkovou obytnou plochou skoro 7 tisíc metrů čtverečních. Půjde o startovací byty, ve středním standardu, k nastěhování budou do konce roku 2018.  Podíváme se, jaká investiční příležitost zde vznikla, jak zapadá do portfolia investora. Může to být inspirací třeba i pro Vás.

Druhy investic

Investičních příležitostí je hodně, s různou mírou rizika, s různým výnosem i různě likvidních. Obecně, nejvýnosnější je podnikání, firmy, kde se něco tvoří. Proto se i v klubu věnujeme projektům, spojujeme investory a zájemce o investici. Do portfolia  investora ale patří i klasické produkty, fondy, vklady, drahé kovy… Nejznámější a oblíbenou investicí je pak investování do nemovitostí, byť většina lidí investuje pouze do vlastního bydlení. V tomto konkrétním případu se propojilo oboje – podnikání firmy a vzniká nemovitost. Nově založená akciová společnost staví a prodává byty, dokončuje development území. Kdo chce, bude si moci nové byty pořídit, nejen k vlastnímu bydlení, ale třeba i jako investici a pronajímat je.

Jaké zapojení pro investora přichází v úvahu v podobném projektu?

Samozřejmě, investor může vstoupit jako podílník do projektu. Pokud investuje řádově několik milionů korun a získá minimálně 10% podíl ve společnosti – pohlíží se na tuto firmu dokonce jako na jeho firmu dceřinou, což může mít pro něj daňové výhody. Výhoda přímého vstupu je maximalizace výnosu, možnost se zapojit do řízení projektu, do výkonné nebo kontrolní části. Skvělý je přístup k informacím, možnost projekt sledovat, ovlivnit. Nevýhodou je pak plné riziko a nejistá doba trvání investice. Může se prodloužit a náklady stoupnout. Proto konzervativnější investoři volí podřízenou půjčku. Podřízenou proto, že první zástavní právo na projekt má obvykle financující banka a teprve po ní má nárok na vypořádání investor. Nicméně, investor v tomto případu zná pravděpodobnou délku trvání projektu a má zasmluvněn stále skvělý výnos. Vklad je zajištěn pak osobním ručením společníků projektu. Pokud i toto je na někoho dlouho a nejisté, je možné půjčit zápůjčku i na kratší dobu, třeba 6 měsíců, za přiměřeně nižší úrok. Dalším druhem investice může být participace na prodeji bytů, případně jejich nákup za účelem provozování nájemního bydlení.

Teaser projektu

Popis projektu najdete v teaseru, třeba včetně nákresu budov, bytů či pozemků. Bývá zvykem obecné informace poskytnout zájemcům i bez NDA (podepsání smlouvy o mlčenlivosti). Kdo chce vědět více, vstoupí do bližšího jednání a po podpisu smlouvy se dozví cokoliv. Plná informovanost je totiž dobrým základem korektně fungujících obchodních vztahů. Důležité je i to, že nejde většinou o veřejnou nabídku a obchodujete s konkrétními lidmi s historií, napřímo.

Můžete se zapojit?

Jistě ano! Doporučujeme, pokud Vás uvedené zajímá, ozvěte se nám. V tomto konkrétním projektu si sice již investoři equitu rozebrali a projekt nastartoval Etapu I, ale bude i Etapa 2 a jistě další projekty. Venture Club otevírá nové projekty stále. Zajímavé příležitosti se objevují na dnech D, poznat nové přátele jde na společenských či vzdělávacích akcích. Přijďte se podívat a seznámit se. Třeba hned na nejbližší akci – viz Kalendář akcí.
Těšíme se na Vás.
Petr Šedivý, předseda výboru Venture Clubu

[gtag event="single_post_view"]