Sledujte nás

České vynálezy: baterie HE3DA se stávají realitou – i díky Venture Clubu

Segment ukládání elektrické energie je nově se rozvíjející odvětví s neskutečně velkým potenciálem. Baterie totiž potřebujeme, respektive brzy budeme potřebovat všichni a všude.

Úložiště elektrické energie slouží k vyrovnávání energetických soustav, ať už je zdroj energie jakýkoli. Elektřinu spotřebováváme od domácností až po průmysl. A k tomu ještě přijde očekávaný rozvoji elektromobility, která mimo baterií do aut bude potřebovat budovat masivní infrastrukturu úložišť pro dobíjení vozidel.

Když jsme se ve Venture Clubu dozvěděli o objevu Ing. Jana Procházky a projektu výstavby továrny MES na velkosériovou výrobu, okamžitě jsme začali zjišťovat, jak můžeme investičně tento projekt, který se řadí mezi úspěšné české vynálezy, podpořit.

Za dobu, kterou je projekt ve Venture Clubu otevřen k investování, se přes nás zapojilo již k 80-ti drobných i větších investorů. 24. DEN D se konal rok poté, co jsme projekt ve Venture Clubu otevřeli. Potkali jsme se s představiteli projektu a autorem unikátní baterie, abychom zjistili, kde se projekt nachází a jaký je jeho očekávaný další vývoj. A poté co jsme viděli – jsme optimističtí!   

Co jsou baterie HE3DA

O výklad unikátních vlastností akumulátorů HE3DA se postarali ti nejpovolanější: samotný autor patentu, pan Procházka, a majitelé společnosti Battery Unite, Milan Rýdl a Jaroslav Kučera, kteří si předsevzali uvést novou technologii do praxe a vymysleli způsob, jak projekt zafinancovat z českých zdrojů.

Baterie HE3DA, patřící mezi české vynálezy, mají vůči LIPOL bateriím zcela novou technologickou bázi, jsou ekologické a mnohem bezpečnější. Mají unikátní vlastnosti významně překonávající současné technologie.

Vynález využívá vlastnosti nanomateriálů a separátorů, které umožňují použití mnohem větší tloušťky elektrod. Díky tomu získávají baterie širokou škálu nových konstrukčních možností a dosud nedosažitelných technických a ekonomických parametrů.

Baterie mají delší dobu uchování energie s minimálními ztrátami, než dosavadní baterie. Jejich životnost je delší. Bezpečnost je zaručená především jiným materiálovým složením, které má mnohem vyšší tepelnou odolnost, navíc baterie se při nabíjení a vybíjení skoro nezahřívá. Ekologičnost baterie zase spočívá v tom, že materiály a konstrukce baterie umožňují 100% recyklovatelnost pevných částí a uzavřený životní cyklus baterie.

Možná nejdůležitější vlastnost He3da baterie spočívá v 3D – prostorovém ukládání elektronů na větším povrchu a tím s vyšší hustotou uložení – oproti klasickému ukládání elektronů na povrchu tenkých folií, ve svitkových bateriích, které se dnes všude nejčastěji používají. Od tohoto i baterie získala své jméno: High Energy 3 D Acumulator, zkráceně HE3DA.

Jaká je situace s ukládáním energie ve světě?

Pro mnohé z nás bylo zajímavé slyšet, do jaké situace ve světě nový český patent vstupuje. Celosvětovou produkci baterií pokrývá přes 60% Čína. Evropa přispívá k výrobě nízkými jednotkami procent. K tomu, aby situaci alespoň trochu zlepšila, založila Evropská komise Evropskou bateriovou alianci. Vynález HE3DA se tedy může stát zlomovým momentem nejen v České republice.

Patenty, které společnost zaregistrovala, dávají projektu velkou konkurenční výhodu, ale ještě lepší výhodou je tempo, ve kterém se projekt rozvíjí a skutečnost, že má pouhých pár měsíců před spuštěním provozu velkosériové výroby.

Nejlepší ochranou proti konkurenci je totiž dostatečně kapacitní sériová výroba unikátního výrobku. V tom případě je totiž jednodušší výrobek či licenci na výrobu koupit, než se snažit vše napodobit.

Kam směřuje tento český vynález?

Mnozí z klubu bychom si přáli, abychom úložiště sestavené z baterií HE3DA měli co nejdříve doma jako řešení ukládání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Později je možné počítat i s tímto užitím. Hlavním záměrem nově budované gigafactory pro velkosériovou výrobu v Horní Suché je ale budování velkokapacitních úložišť pro vyrovnávání rozvodných elektrických soustav, k čemu aktuálně ve světě neexistuje žádné vyhovující řešení.

Jako investoři však musíme ocenit rozhodnutí vedení projektu netříštit pozornost při výrobě a vývoji produktů na více stran a zaměřit se na oblast energetiky, ve které prakticky není konkurence a kde nová technologie může snadno zaplnit chybějící článek na trhu.

Největší předností baterií HE3DA pro tento účel je již zmiňovaná kapacita s mnohem menším prostorovým objemem, nižší nároky na regulaci a skoro nulové na chlazení, při vysoké bezpečnosti a spolehlivosti řešení.

Český vynález, česká technologie, český kapitál

Velkosériová výroba baterií HE3DA bude zahájena již letos. Jsme hrdí na to, že podporujeme tento projekt, který patří mezi české vynálezy. Věříme spolu s autorem patentu a s představiteli Battery Unite, že tento český objev změní tvář Česka, Evropy i celého světa. Projekt ukládání elektrické energie je ve Venture Clubu otevřen k investování i pro drobné investory, členy klubu.

[gtag event="single_post_view"]