Sledujte nás

Danění za rok 2021

Rok se sešel s rokem a blíží se opět termín pro podání daně z příjmu fyzických i právnických osob. Pokud podáváte přiznání elektronicky – týká se Vás nikoliv konec března, ale velmi pravděpodobně až konec dubna. Pokud podáváte přiznání s daňovým poradcem, měli by jste to oznámit FÚ a termín máte pak konec června. Tak jako tak, doporučujeme, kontaktujte svého účetního či poradce, situace každého je individuální.

Zjednodušeně jde říci: loni toho mnoho nebylo. Venture Club z.s. některým členům vyplatil v roce 2021 drobnou provizi z motivačního systému – tu si daní členové sami, jako jednorázový, mimořádný příjem. Potvrzení se na příjem nedává – členové mají uzavřenou smlouvu a podle toho co jim přišlo převodem, celkový součet zahrnují sami. Dále jsme několika členům platili za Venture Club Invest s.r.o. formou vrácení vkladu prostředky z DB04 klubového fondu – ty jsou daňově neutrální. A pokud někdo má výnos z klubové půjčky – úroky zahrne jako mimořádný příjem sám. Potvrzení se nevydává. Samozřejmě, pokud klub platil nějaké mzdy, ty zpracováváme standardně – uvádíme pro úplnost.
Výnos z investic v pravém slova smyslu v roce 2021 nebyl. V roce 2022 jak víte, jsme  už vraceli lidem část vkladu u VCBF fondu – skoro 25% – ale to není nyní předmětem diskuze. Nicméně, nebude to ani předmětem danění v roce 2023 – šlo o vrácení vkladu. Mimochodem zdá se, půjde platba brzy ještě jednou, opět čekáme cca 25%.

[gtag event="single_post_view"]