Sledujte nás

Novinky z členské schůze: Prodáváme přímé podíly

Letošní členská schůze zahájila 5. rok činnosti klubu. Sešlo se nás k 40ti, 20 členů osobně a ostatní on-line. Díky covidu přišli účastníci v rouškách a až na výjimky ji měli i celou dobu, mimo přestávky na jídlo. Já jako přednášející jsem měl výhodu a sundal ji – on by mne nikdo na mikrofon s rouškou neslyšel. Věříme, že v zdravém těle je zdraví duch a při vzájemné ohleduplnosti nikdo nepřišel k úhoně. Určitě platí, že je třeba zachovat si optimismus a je dobrý nápad, starat se o svou budoucnost – třeba i tím, že investujeme, krize nekrize, roušky neroušky .)

Členská schůze vzala na vědomí výsledky hospodaření za rok 2019, končili jsme v klubu se ziskem 71 tisíc Kč, při obratu skoro 1,5 mil Kč. Proti minulému roku je to více než dvojnásobné číslo. Letošní rok, věříme, bude podobný, mimochodem. Schůze též schválila snížený počet členů výboru spolku z 8mi na 7, což je již déle než rok trvající stav. Poslední bodem programu bylo pozvání na akce klubu, z nichž nejzajímavější je asi pozvání na výlet 10.10. do továrny na výrobu baterií He3da, v Horní Suché. Přihlášení je přes kalendář, jako obvykle. Po krátké přestávce následovala druhá část večera, věnovaná projektům a novince: veřejnému prodeji podílů ve firmách.

Pokud si chcete schůzi a informace připomenout, podívejte se na prezentaci nebo na záznam na YOUTUBE, video z druhé části večera. videonahrávka večera.

Rekapitulace informací o stavu klubu byla prvním bodem prezentace, tu asi není třeba příliš komentovat. Je nás 185 a objem investovaných prostředků je 300 mil Kč, za 4 roky. Rosteme a je to díky Vám, děkujeme! 

Největší novinkou je zavedení prodeje podílů v klubem zakládaných firmách, které sdružují investory pro nákup podílů v projektech. Nově od září platí (a věříme nejdéle od 1.10. bude možné přes platformu klubu Invest objednat), že je možné nákupem podílu se přímo účastnit na majetku projektu. Výhody? Naprostá transparentnost – společník má právo na informace, účast na valných hromadách a v poměru vložených prostředků a tím účasti na základním kapitálu společnosti, právo na podíl na výnosech. Pokud navíc dá souhlas se zveřejněním v OR, objeví se jeho podíl i v obchodním rejstříku. Takový podíl je pak možné samozřejmě převést a pro jeho držení není třeba být dlouhodobě členem klubu. Nicméně, doporučujeme to – jen členům zajištuje klub přístup k dalším projektům a možnost se účastnit na jeho činnosti – vzdělávací, společenské a i investiční. Technicky, klub prodává podíl buď přímo, nebo ve formě kmenových listů – jak pro ten který projekt je možné zjistit v neveřejné části webu klubu, v platformě Invest. Důležitá poznámka: první nákup je možný pouze pro členy klubu. Přeci jen, chceme vědět, s kým obchod děláme. Pokud se ptáte na nevýhody, napadá mne snad jen to, že postup je nový a maličko změněný. A pokud by vám vadilo uvedení v rejstříku – i nadále existuje možnost využít klubové neveřejné fondy, jako dosud. 

Pro začátek otevíráme hned 4 projekty. Vybrat si tak může věříme každý. Pokračuje prodej podílů – zapojením do dceřiných společností klubu – v LaFluence (propojuje úspěšně infuencery se značkami, agenturami). Můžete získat podíl v první restauraci 4OCEANS Kobližná, v Brně, zárodek budoucího nového řetězce restaurací s rychlým občerstvením a sortimentem ryb. Můžete diverzifikovat nákupem podílu v Greenbuddies Charging, firmy zastřešující dodávky dobíjecích stanic a úložišť, kde se rozbíhá spolupráce s výrobcem baterií He3da, MES. A pokud jste zastánci spíše konzervativních projektů, doporučujeme účast na připravované výstavbě 10ti rodinných domů u Brna. Projekt je na rok a půl a počítá s velmi pěknou ekonomikou.

Bližší informace najdou členové v investiční platformě Invest, po přihlášení. Jakékoliv informace rádi sdělíme i na dotaz. Pokud Vás možnost zaujala, napište nám a řekněte známým. Společné investování do koupě podílu ve firmě je pro všechny bezpečnější. 

Co dodat závěrem? Věříme, že přímá participace na dobře vedeném a vybraném projektu se vyplatí. Stejně, jako se nám povedl projekt investice do bytové výstavby Klíčanka (dvoj až trojciferný výnos v procentech, podle druhu vkladu), povedla investice do zdravotního pojištění psů a koček PetExpert (po 2,5 letech jsme na 3-4x násobku vkladu ve valuaci projektu) či masivně se zapojit do výroby baterií He3da, věříme, že se nám povedou i ostatní. Samozřejmě, veškerá péče negarantuje možnost plné ztráty konkrétní investice, nicméně, pokud se na projektu shodne více zkušených lidí a průběžně ho dozorují, je šance na dobrý výsledek značná. Tak jako tak, doporučujeme diverzifikovat. Více projektů a kombinace třeba s půjčkami, dluhopisy, se vyplatí. Pomoci může i klub, nabízí za prodej „dluhopisu“ – půjčku za 7.6% pa fix úrok, s čtvrtletní výplatou.

Těšíme se na další spolupráci, investování zdar.
MUDr. Petr Šedivý
Předseda výboru klubu, jednatel Venture Club Investu, Investor

[gtag event="single_post_view"]