Sledujte nás

ČLENSKÁ SCHŮZE 11. 9. 2018

Venture club, z. s.

IČO: 05461201, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1

(dále jen jako „Spolek“)

Předseda výboru MUDr. Petr Šedivý tímto v souladu se stanovami Spolku svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 11. 9. 2018 od 18:00 hod. místo konání – sídlo spolku.

Program Členské schůze Spolku:

 1. Seznámení členů s výsledky hospodaření roku 2017 a výhledem na rok 2018, v podobě, jak výsledky schválil výbor na svém jednání v červnu 2018.
 2. Hlasování o návrhu na doplnění stanov spolku, upravující pasáž ukončení členství: přidává se možnost zrušit členství rozhodnutím výboru spolku, přičemž odvolací orgán je členská schůze. Detail viz níže.
 3. Různé:
  1. informace o probíhajících a připravovaných investičních projektech klubu
  2. výroční akce 30.10., v Opero, Praha 1
  3. Diskuze

Bod ad 2.: Navrhuje se rozšíření čl. III. odst. 9 písm. d) stanov, a to následovně: (členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:) vyloučením rozhodnutím výboru:

 • kdy člen spolku přes písemnou výstrahu opakovaně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku;
 • kdy člen spolku porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem;
 • pokud výbor neshledá za přínosné pokračování členství

V Praze, dne 10. 8. 2018

MUDr. Petr Šedivý

Předseda výboru Spolku

palác Konvikt, Bartolomějská 11, Praha 1

nahrávám mapu....

Rezervace

Máte u nás účet? Přihlaste se nebo pro více výhod zaregistrujte.

Rezervace jsou uzavřeny.

Vaše údaje zpracováváme podle zásad o ochraně osobních údajů.