Sledujte nás

Členská schůze Venture Clubu a prezentace projektů

Tak jako každý rok, i letos proběhne členská schůze. Těšit se můžete na zprávu o činnosti klubu za uplynulý 6. rok činnosti a podíváme se, jaké novinky nás čekají. Vstup je pro členy klubu, po přihlášení. Účast možná osobně nebo on-line. Hlasují pouze osobně přítomní Řádní členové klubu.

V Praze dne 26.8.2022

POZOR: mimo první část – oficiální náplň členské schůze, projdeme v druhé části aktuální otevřené projekty a možnosti a způsob zapojení se do nich. Doporučuji, stavte se osobně, přesto, že se bude prezentace streamovat.

Místo konání: Park Atrium. Registrace, prezence: 17:45, zahájení 18 hodin. Pokud schůze nebude usnášeníschopná, proběhne náhradní členská schůze 18:15 při jakémkoliv počtu účastníků.

Program:

  1. Výbor seznámí členy s HV roku 2021 – členská schůze bere stav na vědomí, neschvaluje ho.
  2. Potvrzení volby členů výboru
  3. Mimo oficiální členskou schůzi: Seznámení s novými pravidly pro vstupy na akce klubu
  4. Projdeme akce roku 22/23, které nás čekají.
  5. Předáme kmenové listy investorům do automobilky ZEBRA
  6. Podíváme se na stav stávajících projektů klubu
  7. Bude prostor pro dotazy 

Oficiální pozvánka na členskou schůzi má pouze první dva body programu.

Těšíme se na setkání.

MUDr. Petr Šedivý, předseda výboru Venture Clubu z.s.

Poznámka: pokud se hlasuje, tak hlasují řádní členové přítomni osobně – ostatní nikoliv, v souladu se stanovami.

Park Atrium u spol. 2N, Pod Vinicí 2028/20, Praha 12

nahrávám mapu....

Rezervace

Máte u nás účet? Přihlaste se nebo pro více výhod zaregistrujte.

Rezervace jsou uzavřeny.

Vaše údaje zpracováváme podle zásad o ochraně osobních údajů.