Sledujte nás

Valné hromady klubových společností a Výbor spolku

Vážení společníci a členové spolku Venture Club z.s., na den 14.6. jsou naplánované jednotlivé valné hromady všech klubových společností. Prosím, počítejte rámcově s nimi. Všichni společníci obdrží ještě pozvánku emailem. Nicméně, rámcově:

Program: schválení hospodářského výsledku roku 2021, obvykle drobné ztráty SPV společností. V podklady se jde seznámit předem v sídle společností, denně 8-15 hodin, v pracovní dny, od 1.6. včetně do 6.3. včetně, nebo v místě konání valných hromad, vždy před zahájením jednání.

Místo konání: Park Atrium, Modřany, Praha 4

Začátek: rámcově mezi 16:20 -20:20 hodin, v drobných odstupech. Valné hromady jsou otevřené pro všechny společníky té které společnosti, bez ohledu na to, zda mají a nebo nemají hlasovací práva (některé kmenové listy nejsou nadány hlasovacími právy, či nejsou převzaty). Závěrečný Výbor spolku je dostupný všem členům spolku, přesto, že hlasují pouze členové Výboru spolku. Obecně, pokud se nesejde dostatečné množství členů či společníků, je v minimálním odstupu vyhlášena náhradní valná hromada, která je pak usnášeníschopná v jakémkoliv počtu (neupravuje-li se v stanovách  jinak).

Proběhnou postupně valné hromady společností:

15:15 Klíčanka CD s.r.o. (neveřejná)

15:45 Venture Club Invest s.r.o. (neveřejná)

16:20 ABC Space s.r.o. (PetExpert, pro společníky, i investory fondu)

16:40 ABC Space Be s.r.o. (Behavee, pro společníky, i investory fondu)

17:00 Venture Club LF s.r.o. (LaFluence, i pro budoucí společníky s nepřevzatými KL, i investory fondu)

17:30 Venture Club Charging s.r.o. (Greenbuddies Charging, i pro budoucí společníky s nepřevzatými KL)

18:00 Venture Club ZBR s.r.o. – není VH, jen seznámení s výsledky VH z 13.6. (dříve ABC Space OCEANS s.r.o. , ZEBRA GROUP, informace pro budoucí společníky s nepřevzatými KL).

18:30 Venture Club z.s. (výbor a členové spolku)

(Venture Club ERC s.r.o.  a Venture Club SPV1 s.r.o. valnou homadu nemají – společnosti vznikly letos)

 

Registrace na akci předem nutná (stačí jedna, i když se účastníte vícero hromad) . Pokud držíte kmenový list u sebe – je nutné se jím na VH prokázat (nemáte-li ho u klubu v úschově). Jinak nebude umožněno hlasování. U budoucích společníků s nepřevzatými kmenovými listy platí, že nehlasují – přesto jsou srdečně zváni. Obecně: hlasují jen společníci s převzatými kmenovými listy nadanými hlasovacími právy. Děkujeme za pochopení.

Část večera bude streamovaná – konkrétně od 18ti hodin. Informace k ZEBRA GROUP / VH Venture Club ZBR s.r.o. / a navazující Výbor, klubová část. Počítáme s zodpovězením dotazů i k projektům. Registrace je tentokrát jen pro členy, děkujeme za pochopení. Otevřená akce bude zase ta další – 28.6.

MUDr. Petr Šedivý, Ing. Radim Horák, jednatelé

V Praze, dne 25.5.2022

 

Park Atrium u spol. 2N, Pod Vinicí 2028/20, Praha 12

nahrávám mapu....

Rezervace

Máte u nás účet? Přihlaste se nebo pro více výhod zaregistrujte.

Rezervace jsou uzavřeny.

Vaše údaje zpracováváme podle zásad o ochraně osobních údajů.